Upisi na stručni studij za izobrazbu trenera na KIF-u (Zagreb) 2015.

Poštovani treneri!

Ovim putem vas obavještavamo  da je  na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2015. godini raspisan natječaj za upis pristupnika na REDOVITI I IZVANREDNI STRUČNI STUDIJ ZA IZOBRAZBU TRENERA (prvostupnik trenerske struke)!

Detaljne informacije o STRUČNOM STUDIJU ZA IZOBRAZBU TRENERA možete pogledati ovdje!

Informacije o natječaju za 2015. godinu možete pogledati ovdje!